Úvod O nás Organizačný výbor
Organizačný výbor:    
Čestný predseda                                   Peter Fiabáne
Riaditeľ pretekov   Tomáš Jurkovič
Koordinátor plávania   Marián Brezáni
Koordinátor cyklistiky   Peter Štrba
Koordinátor behu   Róbert Michlík
Depo   Ján Pavlík
Parkovanie   Anton Kubáň
Protokol a ceremoniál   Edita Pavlíková
Lekár pretekov   Emília Pazderková
Strava a občerstvenie   Marian Suchomel
Registrácia a správa webu   Peter Gazdík
Ekonóm    Renáta Kvašňovská
     
Súťažný výbor:    
Riaditeľ pretekov   Tomáš Jurkovič
Hlavný rozhodca   Milan Celerin
Technický delegát   Silvia Švecová, Marián Czina
     
Fotograf podujatia   Peter Sukeník

  

 

Myšlienka

Bolesť pominie, hrdosť zostane.
Partneri s finančnou podporou

Mediálny partner

trenujeme-logo-red