Úvod O nás Organizačný výbor
Organizačný výbor:    
Riaditeľ pretekov                                   Peter Fiabáne
Športový riaditeľ   Tomáš Jurkovič
Koordinátor plávania   Marián Brezáni
Koordinátor cyklistiky   Peter Štrba
Koordinátor behu   Róbert Michlík
Depo   Ján Pavlík
Parkovanie   Anton Kubáň
Protokol a ceremoniál   Edita Pavlíková
Lekár pretekov   Emília Pazderková
Strava a občerstvenie   Marian Suchomel
Ekonóm    Renáta Kvašňovská
     
Súťažný výbor:    
Riaditeľ pretekov   Peter Fiabáne
Hlavný rozhodca   Milan Slovák
Technický delegát   Milan Celerin
     
Fotograf podujatia   Peter Sukeník

  

 

Myšlienka

Bolesť pominie, hrdosť zostane.
Partneri s finančnou podporou

Mediálny partner

trenujeme-logo-red