Úvod O nás Organizačný výbor
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov                                 Peter Fiabáne
Koordinátor plávania Marián Brezáni
Koordinátor cyklistiky Peter Štrba
Koordinátor behu Róbert Michlík
Depo Ján Pavlík
Protokol a ceremoniál Edita Pavlíková
Lekár pretekov Emília Pazderková
Strava a občerstvenie Dušan Maček
Ekonóm  Renáta Kvašňovská
Súťažný výbor:
Riaditeľ pretekov Peter Fiabáne
Hlavný rozhodca Milan Slovák
Technický delegát Daniel Paľa

  

 

Myšlienka

Bolesť pominie, hrdosť zostane.
Partneri s finančnou podporou